Asır Asansör ,Türkiye ‘de asansör imalatını gerçekleştirmek ve geliştirmek amacıyla 1997 yılında Konya da kurulmuştur. Asansör imalatının çözümleri üzerine faaliyet gösteren Asır Asansör her geçen gün projelerini geliştirerek daha güvenilir bir hizmet sunmaktadır..

Asansör üretiminin kavram aşamasından başlayan hizmetler ,tasarım ,proje ,ekipman ,işletme becerisi transferi ,periyodik bakım ve danışmanlık olarak sistemin tamamını kapsamaktadır..

Asır Asansör Türk Standartları Enstitüsü Kurumu (TSEK) ile Kalite Yönetim Sistem uygulamalarını belgelendirmiştir..

Asir Asansör üretim alanında geliştirdiği projelerde hem ileri mekanik hem de kurumların değer yaratma yönetimi perspektifini taşıma çabasındadır..

Böylece asansör projelerinin kurum amaçlarına hizmet eden ve kurumun değer yaratan sistemlerine entegrasyonu sağlanmaktadır..

Asır Asansör yaklaşımının disiplinler arası üretimi içindeki hizmet ve ürünleri ;mühendislik ,işletme ,finans ve yönetim disiplinlerinin en uygun birleşiminden oluşan bir değerler bütünü olarak sunulmaktadır..

Asır Asansör ülkemizdeki kapasitesini korumak ve iyileştirmek için uyguladığı teknolojileri ulusal araştırma geliştirme işbirlikleriyle sürekli desteklenmektedir..